Velkommen til Tiøringen barnehage

Tiøringen barnehage er en privat 2-avdelings barnehage. Vi har 36 plasser for barn i aldersgruppen 0-6 år. På avdeling Lillegull går det barn som er 1- 2  år, og på avdeling Storegull går det barn som er 2- 6 år. Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Tiøringen barnehage. Vi startet opp i august 1989.